Antik Çağ felsefelerinden Skolastik Felsefe’ye kadar, modern öncesi tüm felsefeler için “ölüm” doğaüstü bir kavrayışın nesnesidir. Öyle ki, bahsi geçen bu dönemlerde “ölüm” kavramının, felsefî metinlerden ziyade kutsal metinlerde karşımıza çıkması da bundan ileri gelir. Bu hâliyle ölüm fenomeni, ontolojinin, etiğin ya da toplumbilimin bir parçası sayılamaz. Lâkin modern felsefe ile birlikte, ölüm kavramı ontolojik…

Bu makaleyi okumak için Ücretsiz Site Aboneliği yapınız.
Giriş Yap Kayıt Ol
Please complete the required fields.