Аntigone’nin Etiği

Hiçbir şey, Sofokles’in sanatının sadeliği altında yatan gerçek karmaşayı, Antigone etiğinden daha çarpıcı gösteremez. Oyunda verilmek istenen mesaj, siyasi otoritenin koyduğu yasa ile vicdan yasası arasındaki veya başka bir...

Friedrich Nietzsche’de rüya

Friedrich Nietzsche (1844-1900) “İnsanca Pek İnsanca“ adlı kitabının ilk bölümü olan “İlk ve Son Şeylere Dair“in 4, 12 ve 13. pasajında rüya konusunu ele almıştır. 1886 yılında kitap için yazdığı...

Sembolik olarak Prometheus

  “Iapetos’un oğlu, kurnazlığı ile herkesi alt eden, beni kandırdığın ve –sana da insanoğluna da büyük bir felaket olan– ateşi çaldığın için mutlusun. Fakat ben insanoğluna ateşin bedeli olarak...

Modern Hikaye Anlatımı ve Film Mitleri

‘Mitler ve Efsaneler’, filmlerde tasvir edildiği gibi kahramanca eylemler, epik yolculuklar ve kutsal hikayeler dünyasını över ve bu hikayelerin var oluşumuzun gizemlerini ve mucizelerini sunduğu iç dünyasını araştırır. Şimdi,...

Dünyadan örnekleriyle kedigil mitolojileri

Kediler 9.000 yıldır insan sahnesindeler. Mağaralardan çıktığımızda bizimle birliktelerdi; o zamandan beri de  sanatta ölümsüzleştirildiler. Fresklerde resmedildiler, taşlara yontuldular, tahtaya oyuldular, gümüşten heykelleri yapıldı, altınla kaplandılar, kelimelere döküldüler. Modern...