Hedef belirleme sorunsalı

Hepimiz içine doğduğumuz dünyada belli hedefleri olan, o hedeflere ulaşmak için çeşitli yollardan çeşitli yöntemlerle geçmeye çalışan, yaşadığımız çağın en modern çocuklarıyız. Bundan beş yüz ya da bin yıl...

Modern çağın kadim sorunu

Yaşamın bilimsel olarak ve kendi başına herhangi bir anlamı yoktur. Anlamı üreten, olayları yorumlayarak manalandıran insandır. Diğer taraftan birey kendi iç sesi ile konuştuğu düşünsel alemini, diğer insanlarla olan...

Yorgunluk nasıl statü sembolü haline geldi?

Üşengeçlikten tükenmişliğe, her çağ yorgunluğun kendi versiyonuna hayat vermiştir. Yorgunluk, müphem ve hoşgörülü bir kavramdır. Ünlüler, depresyondan ya da bağımlılıktan dolayı rehabilitasyona gidip gerçeği itiraf etmek istemediklerinde, ondan muzdarip...