Hayat Bir Rüya

Woody Allen’in Paris’te Bir Gece (Midnight in Paris) filmi, beklentilerini karşılayamamış bir sanatçının, kendi geçmişine sığınmaya çalışmasını anlatıyor. Rüyalar, gerçekliklere yol gösterir ve yeni rüyalara yolculuğun kapısını açarlar. Büyüler...

Ölmemeyi Öğrenmek

Yaşayan en eski edebiyat ürününün ölümü yenme arzumuzla ilgili olması, muhtemelen insanlarla ilgili çarpıcı bir şeyin göstergesidir. Gılgamış Destanı ile tanıdığımız Sümer şiir dönemi, kahramanın arkadaşının ölümü üzerine yaşadığı...

Mutlak gerçeklik

Her insanın başından geçen sorunları vardır. Bu sorunlar elbette ki yaşayanları açısından büyük ve zahmetlidir. Bunun içindir ki herkes için problemli zamanlar olarak adlandırılanlar en zor geçen ve bir...

Kendilik göçü: Zorlukları ve sonuçları

Yazının başlığında geçen “kendilik göçü” kavramı biraz tuhaf görünüyor olabilir; bu kavram bazılarında rahatsız bir his de uyandırabilir. Ancak, kendilik (benlik; kişilik; bilinç) ve “kendiyle özdeşlik”, [personal identity] konularındaki...