Paylaş

“Günümüzde dünyanın durumu, şüphesiz ki karmaşık ve inişli çıkışlı. Ancak felsefe, genç insanlara tutunacakları hedefler verebilir.”

Günümüzde gençler, -kasıtlı ya da kasıtsız olarak yapılan- beyin yıkanması riskiyle karşı karşıya kalmakta. Bu süreç; reklamcılar, siyasetçiler, dini radikaller ya da medya aracılığıyla olabilir- ve bu da, gençlerin dünyayla başa çıkmalarını zorlaştırabilir.

Fakat bu karmaşık imgeler ve anlık mesajlar çağında, inanıyorum ki felsefe öğretimi gençlerin kendileri hakkında düşünmeleri, bilgi kirliliğine meydan okumaları ve beyinlerinin yıkanması için gösterilen çabalara karşı durmalarında onlara yardımcı olabilir. Bu görüşe, British Council’in 2015 Ön Raporu’nda şu şekilde değinilmiştir:

“Gençlere, düşünmeleri gereken şeyleri aşılamaya çalışan ideolojilere karşı bağışıklık kazanmalarını sağlamak için, nasıl düşünüleceği öğretilmeli”.

Birleşik Krallık Eğitim Bakanlığı’nın 2010’daki çalışmasında da çocuklara felsefe öğretimi ile beyin yıkamaya karşı korunma arasında bir bağlantı olduğundan söz edilmektedir.

İşte bu yüzden felsefe öğretimi ve öğrenimi, etkili bir biçimde bu amaçlara hizmet edebilmektedir. Öte yandan hükümetin- gençlerin aşırıya kaçan fikirlerden uzaklaşmasını hedefleyen- Önleme Programı, ayrılıkçı olması ve “okullar ve üniversitelere olan güvenin kırılmasına sebep olması” iddiasıyla bazıları tarafından eleştirilmektedir.

Yanlış Bilgilendirme

Felsefe tarafından teşvik edilen sorgulama ve mantıklı düşünme, yalnızca beyin yıkama girişimlerine karşı bir savunma değildir.

Aslında, kasti olarak yanlış ya da eksik bilginin yayılmasının sıradan olduğu ve “gerçek-ötesi” ve “alternatif hakikatler” söylemlerinin rahatsız edici sıklıkta görüldüğü bir dünyada; okulların, genç insanların duydukları üzerine kafa yormalarına yardımcı olmak için yapabilecekleri her şeyi yapmaları hayati önem taşımaktadır. Ve bu da, gençlerin şiddetli tartışmalar ve tetkik edilmiş kanıtlara dayalı kararlar vermelerini sağlayacak açıklık ve hassasiyetle yapılmalıdır.

Felsefe gençlere yalnızca sorgulama ve sözde hakikate karşı çıkma hususunda değil; aynı zamanda hakikat, doğruluk ve bilgi kavramlarının itibarını sarsmak için yapılan girişimleri de tespit etmek konusunda yetenek ve özgüven kazandırabilmektedir.

Gerçeklik” kavramını neyin oluşturduğu konusundaki felsefi teorileri analiz etmek de, gençlerin sanal gerçekliğin doğasını daha iyi anlamaları konusunda onlara yardımcı olabilir- ki bu da onları sosyal medya üzerine tartışmaya daha iyi hazırlar.

Ayrıca ifade özgürlüğü ve tartışma, liberal demokrasinin olmazsa olmazlarıdır. Şimdiki ve gelecekteki seçmenler arasında bilinçli ve mantıklı şekilde yapılan konuşma ve tartışmalar, bir demokrasinin daha sağlıklı işlemesi için önem arz eder. Bu durumun aynı zamanda, o demokrasinin politikacıları ve kamu yöneticileri tarafından sağlanan hizmetin de iyileştirilmesine katkıda bulunması muhtemeldir.

İyi bir felsefe egzersizi, aynı zamanda dinleme becerilerini de geliştirir. Ve bu dinleme becerileri; bizlerin geçmiş deneyimleri ve değerleri bizden çok farklı olan insanların bile bakış açılarını anlamamıza olanak sağlar. En nihayetinde felsefe, empatinin ortaya çıkmasına yardımcı olur.

Gelişen Bir Hayat

Tartışmalar ve fikirler konusundaki zengin tarihiyle felsefe; hem bireyler hem de toplumlar için, kusursuz bir hayatı neyin oluşturduğu üzerine gençlerin derinlemesine düşünmesine olanak tanır. Herkese yarar sağlayan bir yolun fark edilme potansiyelinin olduğu bir hayat. Felsefenin sunduğu mantık yürütme teknikleri, öğrencilerin yapılması gereken şeyler ve fikirlerin nasıl hayata geçirileceği üzerine çözüm üretmelerine yardımcı olur.

Felsefenin keyifli ve ilham verici yapısı, kendi içinde kusursuz bir hayatın önemli bir parçasıdır. Okulda harcadığımız onlarca yıl -bu nokta da çok elzem olsa da- yalnızca yetişkinliğe bir hazırlık değildir. Bu yıllar, kendi içinde tatmin edici ve verimli olabilir ve olmalıdır da. Tam da bu noktada, felsefe önemli bir rol oynayabilmektedir.

Günümüzde dünyanın durumu, şüphesiz ki karmaşık ve inişli çıkışlı. Ancak felsefe, gençlere bu belirsiz zamanlarda tutunulabilecek faydalı amaçlar verebilir. Felsefe aynı zamanda, bu zamanların gerektirdiği düşünce berraklığı ve kıvrak zekayı da sağlayabilmektedir. Eğitim sistemimizde daha fazla felsefe çağrısı,- ki buna ortaöğretim seviyesindeki GCSE’lerin uygulanmaya başlanması da dahil- dikkate alınması çok akıllıca olacak bir girişimdir.

Yazan: Angie Hobss
Çeviren: Gözde Gürbüz
Kaynak: intellectualtakeout

Düşünbil Portal’da yayımlanan, Düşünbil yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.
Düşünbil Portal’da yayınlanan tüm özgün yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. 


Paylaş

Düşünbil Portal

Düşünbil Portal, bilim, felsefe ve psikanaliz alanlarında yazılı ve görsel içerikli makale, deneme ve çeviri yayınlayan çok içerikli bir portaldır. Genel okur-yazar kitlenin bilinçlenmesini ve farkındalık kazanmasını amaçlamaktayız. “Düşünen her insan gençtir” vizyonu ile her genç insana hitap etmeyi amaçlayan Düşünbil Portal, dergi ve etkinliklerle bu amacını geliştirmektedir.

https://www.dusunbil.com