Sıfırı kim icat etti?

Antik bir Hint belgesi olan “Bakhshali elyazması”nın karbon yöntemi kullanılarak tarihinin belirlenmesiyle, içinde sıfır rakamı bulunan ilk yazılı belgenin önceden inanılandan yaklaşık 500 yıl...

Sonsuzluğun gelişimi üzerine

Sonsuzluk kavramı, tarih boyunca fizikten matematiğe, felsefeden edebiyata ve tasavvufa kadar birçok alanda kullanılmıştır. Sonsuzluk fikrinin bu alanların içinde özdeşleştirildiği bağlamlar tabii ki birbirinden...

Otorite, itaat, vicdan ve Milgram Deneyi üzerine

Current Biology'de yayımlanan ve ünlü Milgram Deneyi'nin (1961) devamı olarak tasarlanan çalışmanın cevap aradığı soru şu: İtaat eden birey, kendini davranışlarından sorumlu özne olarak görür mü?  Geçtiğimiz ay...

“Profesör, hiç kimse sizi okumuyor”

"Hakemli bir akademik dergide yayımlanan bir makale, sadece 10 kişi tarafından okunuyor. Üniversite hocaları, politik kararları etkileyebilmek için görüşlerini popüler medyada ifade etmeye başlamalı." Dünyanın...

Zihin üzerinden felsefe yapmak

Bu makaleyi yazma fikri bir süredir aklımdaydı, fakat bu cümlenin ne ifade ediyor olabileceği hala tam net değil. Bir zihin, içinde bir şekilde dolaşan...

Tanım, hukuk ve matematik

Bir süredir savunduğum bir görüş var: Yasalar, hukuk metinleri, kanunlar ve benzeri düzenlemeler yapılırken matematikten yararlanılmalı. En azından, kanunlar yürürlüğe girmeden matematikçinin süzgecinden geçmelidir....

Tüm evren tek bir görselde nasıl görünürdü?

Günün birinde Evren’in uzak köşelerine turistik amaçlarla gidebilmek mümkün hale gelirse yanımıza almamız gereken bir şey var: harita. Pablo Carlos Budassi isminde bir sanatçı...

Kültürel evrim ve memler

Mem kavramı 1976 yılında, Richard Dawkins tarafından ‘Gen Bencildir’(The Selfish Gene) adlı eserinde ortaya atılan bir kavramdır. Mem kavramı veya mem bilimi Dawkins tarafından...

Beşeri bilimler niçin her zamankinden daha önemli?

Felsefeden tarihe, edebiyattan müziğe, sanata, sosyolojiye, psikolojiye ve antropolojiye, beşeri bilimler kulağa geldiği anlamdadır: Bizleri neyin insan yaptığına dair çalışmalar. Fen bilimleriyle sıklıkla karşı karşıya...

Bauman, bürokrasi ve modernite üzerine

91 yaşındaki sosyolog Zygmunt Bauman’ın ölümüyle beraber, düşün dünyası ender rastlanan bir kavrayışa sahip olan bu düşünürü kaybetmiş oldu. Çalışma biçimi şu an Amerika’da...