Paylaş

Çocuklar sanatı doğal olarak  seviyor – resim, çizim, müzik, tiyatro… Ne yazık ki, okulların bütçeleri kesildiğinde, genelde ilk giden sanat oluyor. Öyle görünüyor ki, okullar bir çocuğun beynini inşa etmede sanatın önemini takdir etmiyor.

Fizyolojik olarak insan beyni, sol ve sağ yarımküre olmak üzere 2 kısımdan oluşur. Sol beyin, mantıksal düşünme ve analitik süreçlerde kullanılır. Matematik, okuma ve bilimden oluşan ve genellikle okulda eğitilen kısımdır. Sağ beyin duygusal algı, sezgi ve yaratıcılıkta kullanılır. Bir kişi sanat yapma gibi yaratıcı çabalara girdiğinde daha çok kullanılan sağ beyindir. Normal okul ortamının eğitmeyi ihmal ettiği şey beynin bu parçasıdır. Üstün zekalı çocuklar üstün yetenekli oldukları alanlarda sorunları çözdüklerinde, her iki hemisferde de (yarımkürede) artan elektriksel aktivite olduğu görülmüştür. Bu gösteriyor ki beynin verimli olabilmesi için, iki yarımküre birlikte çalışmalıdır. Sanat, beynin sağ yarım küresini uyararak ve çalıştırarak hemisferler arasındaki bağlantıyı güçlendirir. Çocuklar sanata maruz kalmalıdır çünkü bilişsel becerileri olgunlaşır böylece sağ beyin, sol beyin gibi gelişir ve her iki hemisfer birlikte çalışarak zihnin tam potansiyelini elde eder.

Fizyolojik etkilerin yanı sıra, New York Sanat Eğitimi Merkezi, çocukları sanata maruz bırakmanın diğer yararlarından bazılarını listeliyor: Çocuğunuz açık fikirli bir şekilde yaratıcı düşünmeyi öğrenir.

 • Çocuğunuz gözlem yapmayı, tanımlamayı, analiz etmeyi ve yorumlamayı öğrenir.
 • Çocuğunuz kelimelerle ya da kelimesiz duygularını ifade etmeyi öğrenir.
 • Çocuğunuz problem çözme, eleştirel düşünme becerilerini, dans, müzik, tiyatro ve sanat yapma becerilerini, sanatın dil ve kelime dağarcığı deneyimlerini kazanır.
 • Çocuğunuz birden fazla doğru görüş, birden çok bakış açısı bulunduğunu keşfeder (Okul eğlenceli olabilir – Oynama öğrenilebilir)
 • Çocuğunuz diğer çocuklar ve yetişkinler ile birlikte çalışmayı öğrenir.
 • Sanat, çocukları dünya kültürleriyle tanıştırır.
 • Çocuğunuz canlanabilir ve sanatta mükemmel olabilir. Fiziksel, duygusal veya öğrenme zorluklarıyla bile sanatta başarı elde edebilirsiniz.
 • Sanat güven yaratır. Çünkü sanat yapmak için tek doğru yol yoktur, her çocuk orijinal sanatsal eserlerinden gurur duyabilir.
 • Sanat, topluluk oluşturur. Çeşitli farklılıkları olan okullar, sanatları bir topluluk olarak yönetebilir.

“Görsel Sanatlar Eğitiminin Gerçek Faydaları: Studio Thinking’in yazarlarından eğitim üzerine doktorası olan Kimberly Sheridan’a göre, ” Çocukların sanattan öğrendikleri becerileri test etmek kolay değil, fakat bu onları daha az önemli kılmıyor ”. Bir okul sanat programına katılan bir çocuğun şu yeteneklerinin arttırdığını belirtir:

 • Dünyayı dikkatli bir şekilde gözlemler ve bir şeyi öngörmek ve ardından yaratmak için önyargılardan kurtulur.
 • Kişisel bir sesi ifade etme becerisini öğrenmenin ötesine geçer.
 • Hayal kırıklıklarına ve aksiliklere rağmen sorun çözme ve devam ettirme becerisi kazanır.
 • Sonuçları yansıtır ve kendilerini geliştirecek şeyleri ister.

Michigan Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar, çocuklukta yaratıcı sanatlara katılım ile hayatın ilerleyen aşamalarındaki ölçülebilir başarı arasında güçlü bir ilişki buldu. Çok çeşitli sanat ve el sanatlarına maruz kalan çocuklar, patente layık görülen benzersiz buluşlar yaratma, yeni bir şirket başlatmak için yeterli fikirler bulma veya bilim ve teknoloji ile ilgili provokatif bildiriler yayınlama eğilimindeydiler. Araştırmacılar, elle yapılan pek çok şey, sorunların yaratıcı bir şekilde nasıl çözüleceğini bulmaya yol açtığı için, sanat ve el sanatlarına maruz kalan çocukların “alışılmışın dışında” düşünebildiklerini ileri sürerler. Birçok bilim adamı üzerine araştırmalar yapan yazarlar Robert ve Michele Root-Bernstein şu sonuca vardı: “Aralarında en seçkin ve yenilikçi olanların, sanat ve zanaat hobileriyle ilgilenme oranı, ortalama bir insandan çok daha yüksektir.”

Sanat eğitimi ve beğenisinin de gençlerin beyinleri üzerinde yararı olduğu bulundu. Kansas Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırma, bir müzeyi ziyaret etmek için seçilen öğrencilerin, daha eleştirel düşünme becerileri, daha yüksek düzeyde sosyal hoşgörü, daha büyük tarihsel empati sergilediklerini, sanat müzeleri ve kültür kurumları için bir zevk geliştirdiklerini gösterir. Ayrıca, sanata ve beşeri bilime maruz kalma, çocuklarda yaratıcılığı teşvik etmenin önemli bir yoludur.

Sanatı çocuğunuzun gelişiminin bir parçası haline getirmek için ipuçları:

 • Çocuğunuz için her zaman, kâğıt, kalem, boya kalemi vs. gibi sanat ve zanaat malzemelerini hazır bulundurun ve erişilebilir hale getirin.
 • Çocuğunuzun resimlerini övün – çizimlerini duvara asın veya bir klasörde saklayın. Bu şekilde çocuğunuz, yarattığı şeyin önemli olduğunu hisseder.
 • Kitap okuyun – Okuldaki ya da halk kütüphanelerindeki kütüphanecilerden sanatçılar ve sanatlar hakkında kitap önermelerini isteyin.
 • Çevrenizdeki sanatla ilgili şeylere dikkat edin – ailenizi müzelere, konserlere veya tiyatroya götürün.
 • Park, metro ve açık alanlardaki sanata bile dikkat edin. Ne gördüğünüzle ilgili bir konuşma yapın.
 • Evde sanatın keyfini çıkarın – sanatsal becerilerinizi ve ilgi alanlarınızı çocuğunuzla paylaşın. Çocuklarınızın sanatla ilgili olarak ne sevdiklerini öğrenin.
 • Çocuğunuz büyük ilgi gösteriyorsa, onu sanat derslerine kaydettirin.
 • Mümkünse çocuğunuzun okul yetkililerine, eğitimde sanatın önemini hatırlatın.
 • Edebiyat, dans ve müzik gibi diğer sanat formlarıyla ilgilenerek çocuğunuzun ufkunu genişletin. Çocuklar için müzik eğitiminin birçok faydasını görün

Çevirmen: Gözlem Küçük
Kaynak: raisesmartkid.com

Düşünbil Portal’da yayımlanan, Düşünbil yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.


Paylaş

Düşünbil Portal

Düşünbil Portal, bilim, felsefe ve psikanaliz alanlarında yazılı ve görsel içerikli makale, deneme ve çeviri yayınlayan çok içerikli bir portaldır. Genel okur-yazar kitlenin bilinçlenmesini ve farkındalık kazanmasını amaçlamaktayız. “Düşünen her insan gençtir” vizyonu ile her genç insana hitap etmeyi amaçlayan Düşünbil Portal, dergi ve etkinliklerle bu amacını geliştirmektedir.

https://www.dusunbil.com