Matematiksel mantık ve felsefe

Bu çalışmada, matematiksel mantık ve felsefe ilişkisi Bertrant Russell’ın Matematiksel Mantığın Felsefi Önemi (2011a) adlı yazısından hareketle açıklanacaktır. Bertrant Russell matematikçiliğinden gelen sağlam düşünme yöntemi...

Yaşamak Gerçekten de Hiç Doğmamış Olmaktan İyi midir?

Hayata gelmeye değer mi? Tasaya, kedere karşın hayatın zevkini yüklenmeniz yarışı önde bitirmeniz anlamına mı geliyor? Gustave Flaubert; varoluş rezilliğini ve ağırlığını kimseye iletmek...

Mutluluk erdemin ödülü müdür?

Antik Grek’ten on dokuzuncu yüzyıla kadar “mutluluk” ile “erdem” arasındaki ilişkide, mutluluk, erdemin bir sonucu, bir ödülü olarak tasarlanmıştır. Başta Platon ve Aristoteles gibi...

Tanım, hukuk ve matematik

Bir süredir savunduğum bir görüş var: Yasalar, hukuk metinleri, kanunlar ve benzeri düzenlemeler yapılırken matematikten yararlanılmalı. En azından, kanunlar yürürlüğe girmeden matematikçinin süzgecinden geçmelidir....

Immanuel Kant’ın matematik felsefesi

Bekir S. Gür’e göre (2015) Kant’ın Matematik üzerine yoğunlaşmasının ana nedeni, matematiğin saf aklın fevkalade bir ürünü olması ve bize saf akıl üzerine ipuçları...

Kafka’nın Dönüşüm’ü ve Camus’nün Yabancı’sında “Absürt”

  “Anam ölmüş bugün. Belki de dün, bilmiyorum. İhtiyarlar Yurdu’ndan bir telgraf aldım: ‘Anneniz vefat etti. Yarın kaldırılacak. Saygılar.’ Bundan bir şey anlaşılmıyor. Belki de...

Kamuoyunun ilgisini nasıl başka yere çekebiliriz? Ad hominem argümanı

Bir önceki yazıda listelemeye başladığımız mantıksal yanlışlara (logical fallacies) (1)  devam ediyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse, mantıksal hataları formel ve enformel olarak ikiye ayırmış ve...

Sıklıkla karşılaşılan mantıksal yanlışlar

Mantıksal yanlışlar (logical fallacies) (1)  formel ve enformel olarak ikiye ayrılırlar. Gündelik yaşamda, siyasette ve medya söylemlerinde kimi zaman farkında olarak, kimi zaman farkında...

Postmodern Etik Mi, Etiğin Postmodern Okuması Mı?

Zygmunt Bauman, Postmodern Etik kitabının birinci bölümünde Daniel Bell’in tasvirlerini onaylayan bir biçimde, çağımızda günbegün daha çok doğanın dışında, hatta yalnızca birbirimizle yaşadığımızı iddia...

Otto Neurath: Viyana çevresinin unutulmuş höristik mirası

20.Yüzyılın başında bilimin pek çok dalında yapılan yeni keşifler, bilim ve felsefe arasında bir kopukluğun oluşmasına sebep olmuştur. Öklid dışı geometriler, Einstein’in genel görelilik...

YAZARLAR

7 HABERLER0 YORUMLAR
4 HABERLER0 YORUMLAR
6 HABERLER0 YORUMLAR
11 HABERLER0 YORUMLAR
4 HABERLER0 YORUMLAR
8 HABERLER0 YORUMLAR
4 HABERLER0 YORUMLAR
2 HABERLER0 YORUMLAR
12 HABERLER0 YORUMLAR
5 HABERLER0 YORUMLAR
5 HABERLER0 YORUMLAR
1 HABERLER0 YORUMLAR
0 HABERLER0 YORUMLAR
13 HABERLER0 YORUMLAR
5 HABERLER0 YORUMLAR
9 HABERLER0 YORUMLAR
2 HABERLER0 YORUMLAR
8 HABERLER0 YORUMLAR
2 HABERLER0 YORUMLAR
4 HABERLER0 YORUMLAR