Orta çağdan rönesansa siyasi paradigmanın değişimi

Rönesans, Orta Çağ’ın son dönemlerinde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Rönasans’ın Orta Çağ düşüncesinden tam anlamıyla bir kopuş olduğu söylenemez. Skolastik düşünce biçimi ve geçmişten...

Bir filozofun uyanışı: Hume felsefesi ve Kant üzerine

Akıl, insan ırkına bahşedilmiş en özel güçtür. İnsan, bu güç sayesinde başta bir problem gibi görünen her şeyi belli deneyimler sonucunda çözebilir. Çevresindeki her...

Faydacılık: “Mantıklı olduğu ölçüde az rağbet gören bir felsefe”

Görüş ayrılıklarının nasıl çözümleneceği konusu günümüzün önde gelen sorunlarındandır. Karşıt görüşleri bazı temel kurallar olmaksızın ele almak, tepeden inme kararlar alınmasına ve ön yargıların...

Tragedya ve Nietzsche bağlamında Katharsis kavramı

  Felsefe tarihinin en önemli sorunlarından biri olan; “Nasıl oluyor da ben, benim dünyama dahil olmayan doğayı, kendi dünyama dahil edebiliyorum?” sorusu, duyularıma hitap eden...

Marx’ın Demokritos’u: Demokritos materyalist miydi? (II)

  Demokritos ile Epikouros’un Farkları-Benzerlikleri Sorunu Birbirleriyle aynı dönemde yaşamış filozofların aynı konu üzerinde, aynı perspektiften düşünce ortaya koymaları Hegelci tin ile açıklanabilir. Aralarındaki farklılık ya...

Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger: Seks, ölüm, usanç

Julian Young’ın temel ilgi alanları 19. ve 20. yüzyıl Alman felsefesi (özellikle de Schopenhauer, Nietzsche ve Heidegger), yaşamın anlamı, felsefe ve opera (özellikle Wagner)...

Marx’ın Demokritos’u: Demokritos materyalist miydi?

  “Yunan felsefesi iyi bir trajedide bulunmaması gereken şeyle karşılaşmış gibi görünür: sönük bir son!” Karl Marx Sokrates öncesi filozoflar üzerine bir çalışma yapılacak olduğunda bize her...

Kripke’nin “katı belirleyici”si bilime uygulanabilir mi?

Saul Kripke’nin tanıttığı katı belirleyici (rigid designator) terimi, dil felsefesindeki ilginç konulardan biridir. Aynı terimi, bilim felsefesini, özellikle de bilim metafiziğini hareketlendiren ve bu alanlarda...

Toplumsal eşitsizliklerin kabulü mümkün müdür?

Türkçeye "Bir Adalet Teorisi" (1) başlığıyla çevrilmiş olan kitabında, John Rawls, adil bir toplumu yöneten ilkeleri tespit etmeye çalışır. Rawls adil bir topluma ulaşabilmenin yolunun,...

İlkçağdan aydınlanma dönemine materyalizm (II)

Buraya kadar daha çok İlkçağ düşünürleri üzerinde durmaya çalıştık. Şimdi ileriki dönem düşünürlerden La Mettrie’nin materyalist fikirlerini inceleyerek konuya devam edelim. 18. yüzyıla gelindiğinde,...

YAZARLAR

5 HABERLER0 YORUMLAR
13 HABERLER0 YORUMLAR
8 HABERLER0 YORUMLAR