Demokrasi ve demagoji

Bir önceki yazıda, bazı demokrasi türlerinin kısaca tanımlaması yapılmış, ardından demokrasinin bazı çelişkilerine değinilmişti. Bu yazıda ise insan zihninin karar alma mekanizmaları ile demokrasi arasında bir ilişki kurulacak ve...

Bilgi şans işi midir?

Bu yazıda, bilginin ne olduğuna yönelik sunulan tanımlamaların gelişimine değinildikten sonra Gettier’in ortaya koyduğu problem ifade edilecek. Devamı olarak görülebilecek bir sonraki yazımda ise Zagzebski’nin öne sürdüğü epistemik şans kavramını...

Kuhn’cu bakış açısıyla sanata yaklaşmak

Bu yazıda Kuhn’un sunduğu paradigma değişiminin, ‘sanat’ kavramının geçirdiği değişimlere uygulanması mümkün olsaydı şayet bu değişimin nasıl gerçekleşebileceğini anlatmak amaçlanmaktadır. Thomas Kuhn’un paradigma kayması 1962’de Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı...

Estetik tadın miyarı

Yazıya başlamadan önce kısa bir etimolojik bilgilendirmenin yerinde olacağını düşünüyorum. Sanatsal eserlerin asıl kıymetinin muhakemesini ve yargılamasını yapabilen kişiye İngilizcede critic (eleştirmen) denir. Bu kelimenin kökeni Yunancadaki krites (yargıç)...