Ludwig Wittgenstein’ın bakma tutkusu

Sigmund Freud bir keresinde şöyle demişti; “Resimlerle düşünme, sözcüklerle düşünmeyle kıyaslandığında, bilinçsiz işleyen bir sürece çok daha yakındır, ayrıca hem ontogenetik hem filogenetik bağlamda tartışmasız bir şekilde daha eski...