Freudyen Çıkmaz

Freudyen psikanalize nüfuz eden diyalektik, Slavoj Žižek’in ‘’Troubles with the Real: Lacan as a Viewer of Alien’’ ı için can alıcı bir noktadır. Žižek, Freud’un rüyalar, dil sürçmeleri ve...

Öteki’nin anlamları

Lacan, RSI başlıklı 22. Seminerinde, Gerçek, İmgesel ve Simgesel’in anlamlarını açıklarken şöyle der: “Gerçek, Simgesel ve İmgesel’in bir anlamı vardır. Bunlar üç farklı anlamdır. Ama ezkaza, bunların her birinin...

Sanı ve Gerçek

Platon’a göre, sanı bilgisi, gerçek bir bilgi değildir… Bilginin kaynağı ile ilgili tartışmalar çok eskiden beri sürüp gitmektedir. Bilgi felsefesinin ilk başladığı Eski Yunan’dan beri bu tartışma vardır. Felsefenin,...