Gün Gelecek Öleceğim

Bir çocuk olarak ölümlülüğümle yüzleşmek korkunçtu. Şimdi ise tam zamanı. Bu makale, bireysel dini geleneklerin ölümün kaçınılmazlığını nasıl yorumladığı ve karşıladığı üzerine 12 din âlimi ve pratisyen yazar tarafından...

İleriyi düşünmek

Søren Kierkegaard, hayatı anlamamızın tek yolunun ters yönde düşünmek olduğunu öne sürüyor- ileri yönde yaşamaya mecbur olsak da hayatı anlama girişiminde bulunmamız için geçmişte olanları göz önüne almalıyız. Belki...

Ludwig Wittgenstein’ın bakma tutkusu

Sigmund Freud bir keresinde şöyle demişti; “Resimlerle düşünme, sözcüklerle düşünmeyle kıyaslandığında, bilinçsiz işleyen bir sürece çok daha yakındır, ayrıca hem ontogenetik hem filogenetik bağlamda tartışmasız bir şekilde daha eski...

Walter Benjamin: İlk pop filozofu

Walter Benjamin genellikle filozof olarak tanımlanır. Fakat İngiliz ve Amerikan üniversitelerinin felsefe bölümlerinde okutulduğuna rast gelmezsiniz. İngiliz Dili ve Edebiyatı, Modern Diller, Film Çalışmaları ve Medya Çalışmalarında okutulur, fakat...