Yahudilikte Ölüm Korkusu

Princeton Üniversitesi’nde akademisyen olan Moulie Vidas ile Musevilikte fanilik ve hayatı kucaklamak üzerine yapılan bir sohbet. Bu röportaj, çeşitli dinlere mensup din âlimleri ve bir ateist ile ölüm üzerine...

‘Ruh’unu Aramaktan Vazgeçme!

Unthinkable: John Cottingham, ruh fikrinin “insan olmanın ne demek olduğunu” anlamamıza yardımcı olduğunu söylüyor. Hiç kimsenin aslında bu zamana kadar hiç görmediği insan ruhu oldukça dikkat çeker. “Ruhu olmayan”...

Felsefe ve şarlatanlık

Felsefe sözcüğü Antik Yunanca kökenlidir. Bu sözcük Antik Yunanca’daki “Fileo-sofia” teriminden türemiştir. Bu terimin anlamı da bilgelik sevgisidir. Ancak Felsefe’de söz konusu olan bilgelik herhangi bir bilgelik değildir. Filozoflar...