Teorikte “retorik” nedir?

Retorik, Platon’un (M.Ö 427- 347) yaşadığı dönemde çevresini saran sofistler yüzünden tanımladığı gibi bir “göz boyama” yöntemi mi? Yoksa bir dönem öğrenciliğini yapan, sonrasında...

Wittgenstein’ın Zihin-Beden İlişkisi ve Dil Üzerine Felsefesi

Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russell ile çalışmak üzere Cambridge'e gitmeden önce mühendislik öğrenimini tamamlamış olan Avusturyalı bir filozoftur. Ortaya koyduğu geniş bir felsefi yazının içinde,...

Kant’a Göre İnsan Haysiyeti

“Değer yargılarının olmadığı bir gezegende fiziksel objelerden fazlasıyız. Kant, bireyin otonomisinin ahlak biliminin sağlayıcı hali olduğu radikal ve oldukça yenilikçi argümanı ortaya atıyor.” Haysiyetin anlamı...

Doğa ve Yaşamda “Felsefi Bir Dünya Görüşü”

Akademik olarak eğitilmiş herhangi bir filozof tarafından 'derin ekoloji' yapmak, çevresel krizi felsefi açıdan kavranması gerektiği için göz korkutucu durabilir. Bu görev ile garanti...

Anadolu’da delilik: Deli Emin

“İçinizde takla atmayan güvercinler var. Kendini keklik zannedenler var. İçinizde koca bir günü iki taklayla savuşturanlar var. Hangilerinizden bahsettiğimi siz çok iyi biliyorsunuz ama...

‘Kıta Felsefesi’ Terimi Neden Bir Hakaret Sayılıyor?

Rekabete teşvik etmek yerine dile özgü gelenekleri kabul etmeliyiz. Almanya’nın en genç felsefe profesörlerinden olan Markus Gabriel, 16 farklı dilde eğitim veriyor, metafizikten hiç haz...

Kant’tan Lacan’a “Öteki” Kavramı (2)

Not: Bu yazımız iki parçalık bir yayın dizisinin ikincisidir. İlk bölümü yine aynı başlıkla sitemizde bulabilirsiniz. Hegel ve Halefleri G.W. F. Hegel Kant’tan sonra bu ulama ilişkin özgül sorulara...

Gençlerden Thales’e mektup var

Türkiye toplumunda bilindiği üzere felsefe hakkında pek az şey bilinmektedir. Elbette mevcut durumun tarihsel süreç içerisinde, felsefî ve sosyolojik nedenleri vardır. Fakat bu yazıda,...

Kant’tan Lacan’a “Öteki” Kavramı (1)

Not: Bu yazımız iki parçalık bir yayın dizisinin ilkidir. Devamını yine aynı başlıkla sitemizde bulabilirsiniz. Peter Benson, Kıta felsefesi filozoflarının ötekilerin zihinlerini nasıl gördüğümüz hakkındaki görüşlerini inceliyor. Analitik...

İbn Haldun ve tarih üzerine

Hayatı: İbn Haldun 1332 yılında Tunus'da doğdu. Fıkıh, Kur’an, Matematik, Mantık ve Kelam eğitimi alan İbn Haldun Tunus, Cezayir, Fas, Endülüs arasında dolaşmış toplum düzeni,...