Karl Popper’ın Keşiflerinin Mantığı

0
Filozoflar asırlardır bilgiye ulaşmanın güvenilir yollarını arıyorlar. Karl Popper'ın görüşü, doğrulama ve yanlışlama arasındaki temel uyumsuzluğun bu arayışı baltaladığı yönündeydi. Bir teoriyi doğrulayan ne...

Varlık ve Oluş

0
Raphael’in Atina Okulu tablosunda yukarı yönü işaret eden ihtiyar Platon ile onun yanında durmakta olan ve sağ elinin ayasını yatay olarak yere bakacak şekilde...

Jean-Paul Sartre’ın Varoluşçuluk ve Hümanizm’ine Bir Öğrenci Rehberi

0
Varoluşçuluk ve Hümanizm, muhtemelen, Sartre'ın tüm felsefi yazıları içinde en çok okunanı ve kesinlikle, onun kolayca erişilebilir eserlerinden biri olmasına rağmen şaşırtıcı bir şekilde...

Şimdi Antik Stoacıları Tanımanın Tam Zamanı

0
“Buradaki, sıradan bir soru değildir; o, şudur: Aklımız başımızda mı, yoksa değil mi?” — Epiktetos­ James B. Stockdale, tarihler 1965’i gösterdiğinde, dünyanın en güçlü savaş...
Image: Royal Danish Library

Søren Kierkegaard’ın Yaşamı ve Felsefesi  

0
2013 yılında, doğumunun iki yüzüncü yılını kutladığımız Danimarkalı düşünür Søren Kierkegaard, iki dünya arasında sıkışmıştı. Bir taraftan, başkalarını inancını benimsemeye yönelten klasik Hristiyanlık anlayışı...

Kartezyen Düalizm ve Jacques Lacan’ın Özne Teorisi

0
René Descartes için Batı felsefesinin öncülerinden birisi olduğunu söylemek abartılı olmayacaktır. Onun felsefeye ve matematiğe yapmış olduğu katkılar çok önemlidir ve o meşhur “Düşünüyorum,...

Yaşanmazla Yaşamak: Schopenhauer’dan Dört Ders

0
Zor zamanlarda, bir umut filozofuna başvurulacağı düşünülür. Buna karşılık, yüzümüzü, umutsuzluğun nihai filozofu olan Arthur Schopenhauer’ya (1788-1860) döndürürken bulduk. Bu, onun tuhaf denecek kadar...

İslam Felsefesinde Musiki

0
Yunan felsefe geleneğinden gelen fikirleri kullanan ilk Müslüman fikir insanı olarak önemine rağmen Kindî hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Yaşadığı zamanı (MS 9....

Koronavirüs: Kriz Anlarında Felsefe Ne İşimize Yarar?

0
Her olaya uygun felsefi bir söz vardır, şimdiye uyanlarsa daha çok Stoik felsefeye yatkın gibi. Seneca, dinginlik duası adı verilen “Tanrım, değiştiremeyeceklerimi kabullenmem için huzur,...

Lacan: Açık Sonuca Alerji

0
1972 baharında Milan’da, başına buyruk psikanalist Jacques Lacan, frak ve smokini içinde podyuma dayanmış genç bir garsonu fark ettiği sırada en ünlü konferanslarından birini...