Paylaş

Sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacılar, anlaşılması mümkün olmayan üslûplarla iletişim kurmayı misyon edinmişler,” diyor Zachary Foster.

İyi yazarlar, çoğunlukla sade İngilizcenin cazibesine kapılırlarken, bu durum sosyal bilimler alanındaki çoğu akademisyen için aynı değildir. Onlar, teknik dilin, bilinmezliğin ve tutarsızlığın gücünün farkındadırlar. Bu yazarların adımlarını takip edecek hevesli kimseler de aşağıdaki ipuçlarını takip ederlerse başarılı olacaklardır.

Başlıklar

Bir zamanlar, akademisyenler başlıkların kısa ve tanımlayıcı olması gerektiğini düşünürdü. Şimdi daha iyi biliyoruz ki çalışmanızı anlaşılmaz bir cümle parçasıyla sunmalısınız. Tam da şunlar gibi: “Kesintiye Uğramış Modernite”, “Egemen Acil Durumlar”, “Coğrafyayı Altüst Etmek” veya “Vahşi Yığılma”, “Emperyalist Olmayan İmparatorluklar, “Konuşan Vücutlar” -vücutlar konuşamasa da ya da imparatorluklar emperyalizm olmadan varolamasa da bunlar harika başlıklar. Herkes, karışıklığın dikkat çektiğini bilir. Anlaşılmaz alıntılar da güzel başlıklar olabilirler; özellikle de, gramer hataları veya köhne söylevler içeriyorlarsa: “Ah, anavatanım, ben sende rehin kaldım” ya da “Sınırlara saygı duymayan şey”. Bunlar da güzel örnekler.

İcat edilmiş (uydurma) kelimeler

Dil, sizin hayal gücünüze tabidir; tersi söz konusu olamaz. İsimleri sıfata ve sıfatları isimlere dönüştürün. “Aşırı-görülebilirlik”, “hayvanlık-arası”, “kolonyalite-öncesi”,”uzaysılık” ve “ikincillik”. Bunlar muhteşem kelimeler. İcat ettiğiniz kelimeleri veya kullandığınız yeni kavramları sayın. Bunu ikiye katlamayı deneyin.

Arasında, ötesinde ve doğrultusunda

İmparatorluk ve kimlikler “arası” konusunu çalışın. Arap Baharı’nın ötesine gidin, arzunun ötesine. Marksizm sonrası tarihçilik veya modernite karşıtlığı teorisi doğrultusunda çalışın. Bir şeyin soy kütüğü hakkında, ya da daha da iyisi, bir şeyin soy kütüğü doğrultusunda yazın. “Siyah kadın cinselliğine doğru” -mükemmel!

Ürpertici alıntılar

Dil, zehirlidir. Bu nedenle, “Batı”, “Küresel Güney”,” Avrupalı” ve “Avrupalı-olmayan” dünyalar, “geleneksel” tedavi deneyimleri ve “modern” kimlikler gibi birçok kelime kadar, etrafa okuyucunun silkinmesine yol açacak alıntılar serpiştirmek de önemlidir. Uzmanlar yoktur, sadece “uzmanlar” vardır. Titreten alıntılar, diğerlerinin sizi politik açıdan saf olmakla suçlamasını zorlaştırır.

Fiiller

Fiilleri, edilgen çatılı halleriyle birlikte aynı cümle içerisinde olabildiğince sık kullanın. “Onlar, birbirlerini şekillendirirken ve birbirleri tarafından şekillendirilirken, bu iki farklı travmatik anın uzay ve zamansal olarak yeniden işlevlendirilmesinden bahsedeceğim” cümlesinde olduğu gibi. Akademisyenler, yardımla oluşturulan ve oluşturulmuş varsayımlar ve ideolojiler üzerine çalışırlar. Travmatik olayların, kurallar, kimlikler ve çıkarlardan nasıl etkilendiğini ve (geçmişte) etkilenmiş olduğunu tespit etmeye uğraşırlar. Bu, edilgen fiiller konusunda uzmanlaştığınızın ve sizin Pasif Di’li geçmiş hakkında ustalaştığınızın işaretidir.

‘Yeniden’ kelimesi

Yeniden kelimesini önüne getirdiğiniz fiilleri olabildiğince tekrarlamalısınız. Çerçevelemeyi ve yeniden çerçevelemeyi, hayal etmeyi ve yeniden hayal etmeyi, yazmayı ve yeniden yazmayı hedefleyin. Bu, okuyucularınıza yenilenmeye hâkim olduğunuzu yeniden ve yeniden gösterecek.

Karar verme yetisi

Beşeri bilimlerde içerik de tarz kadar önemlidir. Haksızlığa uğramış olanların karar verme yetilerini ön plana çıkardığınızdan emin olun. Küresel Güney’in insanları, Batılı bilgi dağarcığına adapte olmadılar; onu kendilerine adapte ettiler. Avrupa bilimini kopyalamadılar; onların ırkçı emellerini bozdular. Müslüman kadınlar, feminizmi Batı’dan öğrenmedi; onlar, feminizm var olmadan çok önce feministlerdi.

Gizleme

Tarih hakkında veya tarihsel gerçeklik hakkında yazmayın. Sadece “(bir şeyin)tarihselliği” hakkında yazın. Kolonyalizm, genel kitle tarafından geniş çapta anlaşıldığından, bu kelimeden sakınılmalıdır. Bunun yerine, “kolonyalite”, “yarı-kolonyalizm” veya “Avro-kolonyaller” üzerine çalışın. Fiziksel şiddet yavandır; gerçek akademisyenler “söylemsel şiddet” hakkında yazarlar. Modernite yerine veya hatta postmodernite yerine, “transmodernite” ve” gayrı moderniteler”i gözönüne alın. Hafızayı unutun; “ post-hafıza” hakkında çalışın.

Karmaşıklık

Yıpratmanın genel kuralı, basit fikirleri karmaşıklaştırmaktır. Bir akademisyenin diliyle “Birlikte yaşamak, “pratik sükûnet ve trajik dokunaklı tonlar, felsefi bilgelik ve umutsuz ızdırap arasında bocalar.” Bu, “birleşik öz” ve “senkronize zaman” olasılığını sağladığında, hem “ ulaşılamayanın vaadi” ve aynı zamanda “basit kanıtıdır”. Eğer bu konu herkesçe bilinseydi; birçok yerel anlaşmazlık önlenebilirdi.

Edatlar

Birçok fiil, birden fazla edat alabilir; olabildiğince fazla kullandığınızdan emin olun. Protesto politikaları, başkaları için ve onların yerine konuşmanın karmaşasından kaçamadı. Hafıza oluşturma süreci, çoklu alanlarda ve onlar boyunca gerçekleşir. Modernite, Avrupa ve Arap Dünyası içinde ve arasında ortaya çıkar.

Trendler

Hiçbir şey değişmeden kalmaz, ya da tek boyutlu değildir. Her şey akışkan, parçalara ayrılmış, melez, çok yönlü ve eklemlenmeye karşı kayıtsızdır. Birçok farklı modernite vardır. Hafıza çok şekillidir. Hiçbir şey uzaysal olarak sabit ve coğrafyaya bağımlı değildir. Kelimeler ve şeyler arasındaki çizgi geçirgendir. İkili karşıtlıklar kötücüldür. Her şeyi merkezden uzaklaştırın. Sınırları bulanıklaştırın. Öyle derin bir boşluğa atlayın ki, hiç kimsenin neden bahsettiğiniz hakkında en ufak bir fikri olmasın.

Zarif Tutarsızlık

Birbiriyle bağlantılı olmayan fikirleri birleştirmek için “olarak” kelimesini kullanın ve neden ilgili olduklarını açıklamak zorunda hissetmeyin. “Hatıra olarak mimari”, “müzakere olarak direniş” gibi örnekleri kullanın ve “gösterge olarak beden” ile “bütün olarak beden” arasındaki gerilimin bir analizini kesinlikle yazınıza dahil edin.

Alanlar

Her şey, düzensiz bir üretim alanıdır. Görünen o ki, performans, kolonileşme sonrası kadın bedenini, melez bir öznellik yapılandırma sürecinde kültürel rekabetle yüklenmiş bir alan olarak konumlandırır. Beden, kırılmanın ve anlamdırmanın alanıdır. Hukuk, devletle olan ikincil görüşmelerin alanıdır.

Yarıda kesme

İyi akademisyenler, bir konuyu açıklığa kavuşturmadan önce cümle ortasında kendilerini dizginlemeyi çok iyi bilirler. İçlerinden birinin açıkladığı gibi: “diasporik hafızanın analizi”-veya daha doğru söyleyişle, anımsatıcılar- diğer zamanları ve mekânları (büyü yoluyla) çağırır. “Bunun karşılığında, yerel nüfusu kendi modernitelerinin -ya da daha iyisi, modernitesizliklerinin, çözünen modernitenin- ‘tasavvur edicileri, üreticileri (ve en kötü anlamda yalnızca tüketicileri) olarak tanımlamamızda yardımcı olur.” Bu, okuyucularınızın içlerine işleyen ızdırabı hisssetmelerini veya sekteye uğratan kesik çizgiler koymada -ya da daha da iyisi- kesintiye uğratan parantezler açmada usta olduğunuzu anlamasına yardımcı olacaktır.

Zachary J. Foster Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları bölümünde doktora öğrencisi. Ve Acaemia.edu’da ürün müdürü olarak görev yapıyor. Yukarıda belirtilen anlaşılmaz akademik dilin gerçek olduğunu anlatmak istiyor.

 

Yazar: Zachary J. Foster
Çevirmen: Zeynep Şenel Gencer
Kaynak: Times Higher Education
Başlık Görseli: Elly Walton


Paylaş

Düşünbil Portal

Düşünbil Portal, bilim, felsefe ve psikanaliz alanlarında yazılı ve görsel içerikli makale, deneme ve çeviri yayınlayan çok içerikli bir portaldır. Genel okur-yazar kitlenin bilinçlenmesini ve farkındalık kazanmasını amaçlamaktayız. “Düşünen her insan gençtir” vizyonu ile her genç insana hitap etmeyi amaçlayan Düşünbil Portal, dergi ve etkinliklerle bu amacını geliştirmektedir.

https://www.dusunbil.com