diplomali-issiz
  • 18 Ekim 2016
  • Düşünbil Portal
  • 0
Paylaş

OECD’ye göre diğer ülkelerin aksine Brezilya, Kore, Meksika ve Türkiye’de lise mezunları, ilk ve ortaokul diploması olanlardan daha fazla işsiz kalıyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) Eğitime Bakış 2016 Raporu Türkiye’nin eğitimdeki içler acısı halini bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre tüm düzeylerde öğrenci başına düşen kamu harcamaları 2008-2013 yıllarında yüzde 63 artsa da OECD ülkeleri arasında hâlâ sondan ikinci sırada.

Yine Türkiye’de imam hatip liselerinin de etkisiyle her üç gençten biri  meslek lisesi mezunu. Raporda, eğitimde kamu harcamalarının yetersizliğine dikkat çekilerek kaliteli eğitim için ‘sürdürülebilir fon’ gerekliliği ifade edildi. Her yıl 35 ülkenin eğitim performansları incelenerek hazırlanan raporda Türkiye ile ilgili dikkat çeken diğer göstergeler ise şöyle:

-İlkokul sınıflarının mevcudunu 12 yılda 31’den 24’lere düşürerek OECD ortalamasına yaklaşan Türkiye öğretmen maaşlarında 12 yılda reel yüzde 50 artış yaparak OECD’de öğretmen maaşlarını en fazla yükselten ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.

-Okul öncesi eğitimde OECD ortalamasında 3 yaşından büyük çocuk başına yılda 7 bin 428 dolar harcanırken Türkiye, 2 bin 412 dolar ile en az harcama yapılan ülke oluyor. Lüksemburg’da ise bir çocuğa okul öncesi için yılda 25 bin 74 bin dolar harcanıyor.

-Türkiye’de meslek liselerinden mezuniyet yaşı ortalaması (18), OECD ülkeleri ortalamasına (23) göre daha düşük.

Genç kadınlar ne okulda ne işte!

Halihazırda bir ‘iş, öğrenim ya da eğitim programına dahil olmayan’ 15-29 yaş arası kadınların Türkiye’deki oranı (yüzde 43) ortalama OECD oranından (yüzde 17) çok ciddi oranda fazla.

Ayrıca Türkiye’de kadınlar erkeklere oranla daha az istihdam edilmekte ve daha az kazanç sağlamakta. Yüksek öğrenim mezunu kadınların istihdam oranı yüzde 58 iken, aynı tahsil seviyesindeki erkeklerin istihdam oranı yüzde 76. Cinsiyetler arasındaki bu yüzde 18’lik istihdam oranı farkı, OECD’deki ortalama oran farkının yaklaşık iki katı. Ayrıca, Türkiye’de yüksek öğrenim görmüş bir kadın, aynı tahsil seviyesindeki yetişkin bir erkeğin kazandığı gelirin yüzde 84’ünü kazanmaktadır.

Türkiye, OECD’nin son raporunda 50 yaş üstündeki öğretmen oranı en düşük ülke olurken, en büyük oranı 30-39 yaş arasındaki öğretmenlerin oluşturduğu belirtiliyor. OECD ülkelerinde ise öğretmenlerin çoğu 40-49 yaş aralığında.

Üniversite payı ortalamanın altında

2013 yılında, yüksek öğrenim kurumlarında öğrenci başına ayrılan toplam bütçe (10 bin 637 ABD doları) ilk, orta ve lise öğrenim için harcanan giderin üç katı kadardı. Türkiye, 2008 ile 2013 yılları arasında, yüksek öğrenim kurumlarına ayırdığı yıllık kamu bütçesini iki katından fazla oranda arttırdı. Devlete bağlı yüksek öğrenim kurumlarına kaydolan öğrenci sayısı bu yıllar içerisinde yüzde 56 oranında artış gösterirken, yine bu seviyedeki kurumlarda öğrenci başına ayrılan yıllık gider de yüzde 32 oranında yükseldi. Ancak, yine tüm bu artışlara rağmen, Türkiye’de yüksek öğrenim kurumlarında tahsil gören öğrencilere ayrılan yıllık ortalama gider OECD ortalamalarının altında kaldı.

Bu yazı herkesebilimteknoloji‘nin sayfasından alınmıştır.

Yayınladığımız alıntı yazılarda yanlış ya da güncel olmayan bilgiler, imla hataları veya anlam bozuklukları bulunması durumunda bundan Düşünbil Dergisi sorumlu değildir.


Paylaş

Düşünbil Portal

Düşünbil Portal, bilim, felsefe ve psikanaliz alanlarında yazılı ve görsel içerikli makale, deneme ve çeviri yayınlayan çok içerikli bir portaldır. Genel okur-yazar kitlenin bilinçlenmesini ve farkındalık kazanmasını amaçlamaktayız. “Düşünen her insan gençtir” vizyonu ile her genç insana hitap etmeyi amaçlayan Düşünbil Portal, dergi ve etkinliklerle bu amacını geliştirmektedir.

https://www.dusunbil.com