(Yazının 1. Bölümü vardır.)

Mumsnet

Bu, ‘ebeveynler için ebeveynler’ tarafından yürütülen etkileşimli bir forum olan İngiltere’nin en büyük ebeveyn sitesi olan Mumsnet tarafından asla hoş görülmeyecektir. Mumsnet, “gebelik, eğitim, para ve iş” konusunda ebeveynlere tavsiyede bulunur. Site, emzirmeden üniversite eğitimine kadar ebeveynlerin çocuklarını en iyi şekilde nasıl yetiştireceklerini öğretmek ve optimize etmek için tasarlanmıştır (Mumsnet, 2015 [Çevrimiçi]). Bu bağlamda, Mumsnet, toplumun en kurumsal organları ile etkileşime girdiği için toplumun işlevsel vizyonunu açıkça destekler (Mumsnet, 2015).

Maxwell ve Aggleton‘a göre, (2013: 139) Mumsnet, sınıf farklılıklarının yüzeye çıkmasına izin veren sembolik ve ritüel alt akımları içerir. Örneğin, Mumsnette eşler ve çocuklar, bireyler tarafından DH (sevgili eş) DS (sevgili oğul) ve DD (sevgili kız) olarak hitap edilir ve bu orta sınıf ailelerin değerlerini işçi sınıfı ailelerine empoze etmek demektir. Parsons, birincil sorunların ve zorlamaların, eş ve anne rolüne odaklanma durumundan kaynaklandığını savunuyor… Kadın için kolay çözüm, ev hanımının rolüne hapsedilerek, meslek sisteminden tamamen dışlanmasına dayanıyor. Bununla birlikte, Mumsnet anneleri kendilerini iş-yaşam dengesini rahatlıkla kurabilen profesyonel anneler olarak düşünürler, Mumsnet’te televizyon izleyen çocuklar hakkında bazı görüşler vardır. Örneğin,

Hepimiz Dünya Ana olamayız

Buradaki bazı militan anneleri dinlemezdim.

Hamile olmak, yürümeye başlayan çocuğunuza tembel bir ebeveyn olmak için bir sebep değildir.

Bazı insanlar küçük bir televizyon hakkında nasıl karar verebilir?

En azından çocuk bir arabada bir paket cips ve bir şişe kola ile bağlanmaz.

Artık cips ve bir şişe kola yanlış

Tam olarak organik oldukları sürece.

Kendilerini çocuk yetiştirme konusunda ustalaşmış profesyonel anneler olarak satan Mumsnet’te böyle sınıf farklılıkları göze çarpmaktadır. (Maxwell ve Agglegate, 2013). İşlevseller, makroskopik analizlerine göre sınıf olgusunu gözden kaçırırken, Mumsnet sınıfın önderliğinde ve “korkutucu” annelerden ya da “Dünya Ana ” olarak adlandırılanlardan korkmayan anneler için bir sitedir.  (Maxwell ve Agglegate, 2013: 139). Prensipte anne ve ev kadını, toplumun işlevselci vizyonunu, ritüel ve kültürel pratikleri kullanarak hizmet ederken, birçok Mumsnet annesinin çalışıyor ya da evlenmemiş olması çocuklarına negatif yansır ve bu vizyonla çelişir. (Maxwell ve Aggleton, 2013).

Ritüelleri ve totemik sembolizasyonu gerçekleştiren kollektif bilinç, ”dini” için ‘kollektif efervesan kazan’ sağlar. Kolektif yaşam dini düşünceleri haretekete geçirir. (Durkheim, 1915: 469).Bu ‘galeyana gelme’ ile ilgili kanıtlar Noel’i çevreler, düğünler Bar Mitzvahlar ve cenaze törenleri sosyal medya sitelerinde sergilenir, çünkü din ‘oldukça kolektif bir şeydir’ (Durkheim, 1954: 47). Ölüm, insanların ayrılanları yas tutmak için akın ettiği bir ritüel ve bir maldır; Bu toplu yas, sosyal medya aracılığıyla kopyalanmaktadır (Durkheim, 1954; Bell, 1992). Durkheim, bütün toplumların ‘kutsal’ ve ‘dindışı’ olarak ayrıldığını; kutsal klanın ya da kabilenin, topluluğun ya da toplumun simgesi olan dini ritüellere ayrılan totemik nesneler olduğunu iddia eder ve ona göre  tüm ilkel dinler kutsal / dindışı dikotomiyi benimsedikçe bu, bütün dünyada böyle olacaktır. Kutsal totemler duygusal bağlanma yaratırken, ‘dindışı’ rutin olarak kullanılan (sosyal medya cihazları gibi) gündelik nesneleri temsil eder. Ancak, bu tür totemler kutsaldır çünkü bireyler onları böyle kabul etmişlerdir (Durkheim, 1915). Bu amaçla Durkheim, bir Tanrı‘nın dindeki merkeziyetini reddeder; toplumun kendisi, Tanrı’dır.

Çevrimiçi topluluğun, sosyal medya siteleri toplumun merkezi olduğu için kendine taptığı söylenebilir. (Preston, 2011) Örneğin, önceki haftada yazının yazıldığı zaman, Facebook sayfası ‘Jesus Daily’ 26.6 milyon ‘beğeni’ ve 3.2m etkileşim aldı (Facebook, 2015). Benzer şekilde, bir eşcinsel evliliği yasallaştırmak için Yüksek Mahkeme kararını destekleyen bir Cizvit rahibi tarafından bir Facebook yazısında, James Martin:

“Hiçbir mesele Katoliklerde, homoseksüellik kadar nefret uyandırmaz. 25 yıldan uzun bir Cizvit olarak bile, eşcinselliğin etrafında nefretin seviyesi… benim için inanılmaz, özellikle de sahip olduğum tüm harika LGBT arkadaşlarını düşündüğümde… (Gibson, 2015).” Reverend’in mesajı, Facebook’ta 18.000 mesaj, 140.000 ‘paylaşım’ ve 400.000 ‘beğeni’ alarak viral oldu. (Gibson, 2015). Ancak Papa Benedict Katolikler’i, fiziksel anlamda insan etkileşiminin çok önemli olduğu konusunda uyardı (Preston, 2011) Benzer şekilde, Presbiteryen bir din adamı, bireyleri “Vaftizde suyun fiziksel hissini deneyimlemeye” ve ellerini bir ibadet hizmetinde tutmaya çağırdı (Preston, 2011). Bu, dinin “kültürel olarak yapılandırılmış ve paylaşılan semboller sistemi” olarak nasıl aracılık ettiğini göstermektedir (Parsons, 1979: 6). Durkheim, ‘yasak, inanç ve uygulamaların’  kilise denen tek bir ahlaki topluluğun ‘dayanışmasına yardım ettiğini ileri sürmektedir (Durkheim, 1995: 44). Kilise sadece rahipler arasında bir kardeşlik değildir; ahlaki bir topluluktur (Durkheim, 1995)Bu, toplumun işlevsel kalıtsal vizyonunu destekleyici niteliklerinin arkasında duran  daha az seküler bir çevrimiçi kimliğin korunmasına yönelik bir kaymanın kanıtıdır.Buna karşın, radikal dindarlık işlevselci vizyonla çelişir. IŞİD, öldürmeyi göstermek için YouTube’u ; geçerliliğini korumak için Twitter’ı; Müslüman Britanyalıları bir mesafeden toplamak için Facebook’u kullanır. Twitter sürekli olarak IŞİD hesaplarını silerken, IŞİD, işlevselci vizyonu ile kesinlikle çelişen geçmişin teröristlerinden daha zekidir (Engel, 2015)

Sonuç
Sonuç olarak, tartışmaların eleştirel bir değerlendirmesinin ardından, sosyal medyanın, toplumun sosyal istikrarını korumak için toplumun işlevselci görüşünü desteklediğini görüyoruz. Ritüellerin sürekli olarak gerçekleştirildiği ve gerektiğinde değerlerin güçlendirildiği açıktır. Bununla birlikte, diğer siteler, işlevselci vizyonuyla çelişen işçi sınıfı abonelerine karşı daha insancıldır. İngiliz medyasının sosyal eylemi, ahlaki sınırları yeniden çizmeye hizmet ederken, sosyal medya, baskıcı diktatörleri devirerek Arap dünyasının bazı kesimlerine faydalı olmuştur. IŞİD, Hıristiyanları Irak’tan ve Suriye’den silme amacındaki işlevselci vizyonla çelişir. Yine de, aile ve arkadaşlarla etkileşimin sosyal bütünlüğü, dini inançların duyduğu ritüeller, toplumun işlevselci vizyonunu desteklemektedir.

Çeviri: Rüveyde Müge Turhan
Kaynak: ukessays

Düşünbil Portal’da yayımlanan, Düşünbil yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. Düşünbil Portal’da yayımlanan tüm özgün yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.

Please complete the required fields.