Felsefeye çizilen iki keskin sınır: Kant ve Wittgenstein

Felsefe tarihinin belirleyici konularından olan metafizik, her dönemde hâkimiyetini sürdürmekle birlikte özellikle Ortaçağ felsefesinde kendini gösterir. Hemen her filozof, felsefesini, çoğu kısmını metafiziğe ayıracak...

Anlam İnşacıları Olmak: Sartre ve Varoluşsal Özgürlük

Stevens uşakların başıdır. Yaşamı boyunca çalıştığı Darlington Malikanesinde, baş uşaklığın gerektirdiği tüm hoşgörü ve ağırbaşlılığı sergiler. Stevens’ın kendi kişiliği bu ağırbaşlı duruşa sırtını dayar....

Bilimde aile benzerlikleri: Aynı dili mi konuşuyoruz?

Felsefi problemlerin dil tatile gittiği zaman ortaya çıktığını öne süren Ludwig Wittgenstein (2000: 34), analitik felsefe ve özellikle de dil felsefesi içerisinde önemli bir...

Bir bilgisayar simülasyonu içinde mi yaşıyoruz? Kafamızı karıştıran “Simülasyon Argümanı”na giriş

Sınırlı benlik bilinci olan, simüle edilmiş hiper-sofistike karakterler olarak geniş bir bilgisayar simülasyonunda yaşadığımız fikri, kafayı bulmuş felsefe öğrencilerinin gecenin bir yarısında yaptıkları yatakhane toplantısından...

Platon’un Phaidon diyaloğu ve dilde hakikat problemi

Phaidon diyaloğu, Atinalıların Apollon’u kutsamak adına Delos’a gönderdikleri geminin şehre tekrar dönüşü sırasında yaşanan hadiseleri anlatır. Geminin seyahati sona erene kadar kimsenin öldürülmemesine dair...

Bilinebilirlik akımının etkisindeki matematik dünyası

19’uncu yüzyıl matematiksel bilimleri nasıl etkiledi? Avrupa aydınlanması hiç şüphesiz Avrupa toplumlarının kalkınması için çok önemli bir atılım olmuştur. Sömürgecilikten gelen zengin kaynaklara erişme imkanı,...

Felsefe ve din: Ortak gibi duran apayrı iki dünya

Dinde her şey kurallara göredir, onda her zaman uyulması gereken kesin formüller vardır. Bu formüller dogmalardan beslenirler. Bazen iç içe bazen yan yana bazen karşı...

Shakespeare, Marx ve Tiyatro

Tarihin tektonik tabakaları ve çeşitli dürtülerin demokrasisi Biliyorum ki tiyatrodan öğrenmem gereken çok fazla şey var ve Londra'ya giden bir trene aktör, yönetmen ve yazar...

Zihin ve dil: insanın iki gevezesi

İnsanın biri içinde, biri dışında olmak üzere iki gevezesi vardır. İlk geveze zihnimizdir ve durmaksızın konuşur; (kendisini) etiketler, yargılar, (kendisiyle) savaşır, sevişir, (kendisini) över,...

Arthur Schopenhauer: İlk Avrupalı Budist

Bilim ve teknolojideki çarpıcı ilerlemeyle birlikte, 19. yüzyıl iyimserliğin yüzyılıydı. Hegel’in, Batı’nın tarihini Bildungsroman, insan ilişkilerindeki “mantığın” farkına varılması, olarak sunuşu zamanın ruhunu yakaladı....