Felsefe tarihinin taksonomik haritası hazırlandı

Sorbonne Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Valentin Lageard, felsefedeki neredeyse bütün konu başlıklarını içeren taksonomik bir harita oluşturdu. Sorbonne Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Valentin Lageard, felsefi...

Camus için önemli olan “tek felsefe sorunu”: İntihar

Albert Camus, Sisifos Söyleni'nin ilk bölümü "Uyumsuz ve İntihar"da "gerçekten önemli bir tek felsefe sorunu" olarak gördüğü intihar üzerine yazar. Hayatın yaşamaya değip değmediği sorusunu...

Luce Irigaray ve yeni var olma yolu olarak “birlikte var olma”

2004 yılında, İngiliz televizyon kanalı Kanal 4, “The Sex Inspectors” isminde dikkat çekici bir dizi yayınlamaya başladı. Programın her bölümünde iki uzman, cinsel hayatlarında...

Felsefenin işlevi

Doğru nedir? Ya da şöyle sorayım: "Şu ana kadar doğru olduğunu düşündüğümüz bilgilerin doğruluğundan nasıl eminiz?" veya bazı şeylere direkt inanıp, kabul ederken, bazılarına...

Bir dehayı yeniden okumak: “Nietzsche bir Nazi değildir”

Friedrich Nietzsche’yi Kavramak: Kimliği Arayış* adlı kitap, her ne kadar hayal gücünden yoksun bir biyografi olsa da, en azından Nietzsche’nin itibarını anti-semitik kız kardeşinin...
Sanatçı: Alex May

Aydınlanma Çağı neden kısa sürdü?

Felsefe tarihi zamansal olarak sınıflandırıldığında Antik Çağ’a ya da Skolastik Çağ’a büyük bir zamansal alan kalırken, Aydınlanma Çağı’nın kısıtlı bir zamansal alanda sıkışıp kaldığı...

Antropomorfizm ve ruh inancı üzerine bir deneme

Bu konu hakkındaki en çılgın örneklere James George Frazer kaynaklık eder. İlkel olan söz konusu olduğunda, istencin ilkelin gündelik faaliyetleri üzerinde doğrudan bir baskısının...

Affetmek ve Affetmeye Dair (1)

Affetmenin alternatifi mutlaka intikam değildir, etkilenenlerle dayanışmadır. Affetme nedir? Affetmek her zaman ahlaki ve övülmeye değer midir? Yoksa “affedilemez” kabul edilecek kadar korkunç bazı davranışlar...

Kuhn’cu bakış açısıyla sanata yaklaşmak

Bu yazıda Kuhn’un sunduğu paradigma değişiminin, ‘sanat’ kavramının geçirdiği değişimlere uygulanması mümkün olsaydı şayet bu değişimin nasıl gerçekleşebileceğini anlatmak amaçlanmaktadır. Thomas Kuhn’un paradigma kayması 1962’de Bilimsel...

İyilik-kötülük üzerine

Giriş İyilik-kötülük ikilemi, binlerce yıldır tartışılagelen en temel ikilemlerden biridir. Dinî metinlerden, günümüz romanlarına değin insansoyunun çelişkisi uzun uzadıya işlenmiş, aralarındaki ilişki irdelenmiştir. Bu...