Felsefe ve şarlatanlık

Felsefe sözcüğü Antik Yunanca kökenlidir. Bu sözcük Antik Yunanca’daki “Fileo-sofia” teriminden türemiştir. Bu terimin anlamı da bilgelik sevgisidir. Ancak Felsefe’de söz konusu olan bilgelik...

Kötülük kapasitesi bir salgın gibi yayılabilir

Arendt’ın Eichmann hakkındaki kitabı etrafında dönen tartışmadaki basiretsizlik, onun "kötülüğün sıradanlığı"na dair olan ana fikrini güçlendiriyor yalnızca. Hannah Arendt’ın tartışmalı eseri Eichmann Kudüs’te (1963) yayımlandığından...

İktidar biçimleri ve atasözleri

İktidar, söylem ve kontrol arasında organik bir korelasyon vardır. Her söylem, örneğin siyasî söylem sistemetik olarak kodlanmıştır. Bir iktidar biçimi olarak söylem günlük hayatın...

Totalitarizme göğüs geren sıradan insanların gücü

Başkan Donald J.Trump’ın seçimini takip eden haftalarda George Orwell’in 1984 isimli romanının satışında hızlı bir yükselme oldu. Bu artış, Yahudi asıllı Alman siyaset teorisyeni Hannah...

Descartes’tan Lacan’a öznenin konumu

Descartes der ki: cogito ergo sum, “Düşünüyorum, öyleyse, varım”… Psikanalist Jacques Lacan, Descartes’ın nihai önermesine ulaşmadan önce geçirdiği sürecin önemini tartışıyor: "Düşünüyorum, öyleyse varım". Bir...

Aztekler bize mutluluk ve iyi yaşam hakkında ne öğretebilir?

Her bahar döneminde ‘Mutluluk’ isimli bir ders veririm. Bu ders, her zaman çok sayıda öğrenci ile dolup taşar, çünkü pek çok insan gibi onlar...

Etikte Nesnelliğin İki Kaynağı

Doğru olanı yapmak istediğimizde bile, yapılacak doğru bir şeyin “hakikaten” var olup olmadığını merak edebiliriz. Yirminci yüzyılın büyük bölümünde, çoğu Anglo-Amerikan filozof bir nevi...

Ludwig Wittgenstein’da resim kuramı

Dilin, ilk bakışta en önemli fonksiyonu, iletişimi sağlamaktır. Anlamak ve anlaşılabilir olmak, bir ihtiyaçtır ve dil bunu sağlamak bakımından önemli bir araçtır. Günlük hayatımızda,...
tanrı

Teizmin Tanrı savlarını anlamak ve çürütmek

Michael Shermer kariyerini şüphecilik üzerine yapmasına rağmen –ve şüpheciliğin kurucusu olmasına rağmen- yayınladığı How We Believe: The Search for God in an Age of Science kitabında,...

Kuantum bilgisayarlar ve kuantum hesaplama

Bu yazıda, önceki yazılarımdan biraz daha farklı olarak, daha çok geleceğin bilgisayar bilimlerini ve bilgi teknolojilerini ilgilendiren bir bilim konusu olan kuantum bilgisayarlardan ve...