Bilgi konusunda daha alçak gönüllü olmak

0
Hatırlıyorum da neredeyse 10 yıl önce, “Genç-Dünya" Yaratılışçılığı inancını terk etmeye ikna edilmiştim. Bu adeta bir radikallikten uzaklaşma süreciydi. Lise eğitimim boyunca ailemin de...

“Profesör, hiç kimse sizi okumuyor”

0
"Hakemli bir akademik dergide yayımlanan bir makale, sadece 10 kişi tarafından okunuyor. Üniversite hocaları, politik kararları etkileyebilmek için görüşlerini popüler medyada ifade etmeye başlamalı." Dünyanın...

Odysseus ve Cyclops: Hakimiyet, tevazu ve kader

0
Odysseus, kahramanların kahramanıydı. Ithaca Kralı olarak, Prenses Helen'i Troyalılardan kurtarmak üzere bir orduyla beraber Troya'ya doğru denize açıldı. Odysseus'un Troya'daki cesur ve korkusuz önderliği,...

Bauman, bürokrasi ve modernite üzerine

91 yaşındaki sosyolog Zygmunt Bauman’ın ölümüyle beraber, düşün dünyası ender rastlanan bir kavrayışa sahip olan bu düşünürü kaybetmiş oldu. Çalışma biçimi şu an Amerika’da...
freud-on-happiness

Sigmund Freud: İnsanın mutluluk arayışının olumlu sonuçlanması olası mıdır?

0
Bize göre hayat çok zordur; çok fazla acı, çok fazla hayal kırıklığı ve imkânsız görevler gerektirmektedir. Hafifletici çareler bulmadan yapamayız. Yardımcı kurgulardan vazgeçemeyiz. (…)...

Kültürler ve genler: Paris düşerken cesaretin sınırlarını zorlayan iki düşünür

0
Milan Kundera'nın Ölümsüzlük romanında Goethe karşımıza hem etten kemikten bir insan, hem de Batı Avrupa düşünürünü temsil eden bir ölümsüz olarak karşımıza çıkar. Büyük...

Evrenin büyüklüğü insan hayatını anlamsız mı kılıyor?

0
Yaşamakta olduğumuz ‘soluk mavi noktaya’ yukarıdan bakan astronotlar “kuşbakışı etkisi” olarak bilinen bir nevi aydınlanma duygusundan bahsetmişlerdir. Uzaydan bakıldığında, öncesinde önemli görünen sorunlar ve...

İnancın insan psikolojisi üzerindeki etkisi

0
İnanç; kavranılması, algılanması zor ve soyut bir kavramdır. Toplumda inanç kelimesi geçtiğinde, insanların aklına gelen ilk şey din kavramıdır. Çünkü inanç kavramı dine göre...

İlk kadın psikanalist Lou Andreas-Salomé ve Freud’un insan doğası üzerine yazışmaları

0
“Önemli olan yaşama inancının aslen ve hayati olarak var olmasıdır ki, bu hayatta kalmamız  anlamına gelir.” Rus doğumlu şair, denemeci ve entellektüel Lou Andreas-Salomé (12...

Bu mantık tam “benlik”

0
Mantık, soyut ya da somut herhangi bir buluntuyu varlama üzerine çalışan ve görece bireylerin farklı anlatılarında hayat bulan bir kavramdır. Bir şey vardır veya...