Fichte: Yurtseverlik, ulus ve eğitim

Alman filozof Johann Gottlieb Fichte’nin (1762-1814) ulus sorununa, daha doğrusu Alman Ulusu’nun yok oluşunu kurtarmak için ne yapılması gerektiği sorusuna yönelişi işgal koşulları altında...

Foucault’nun Heidegger’i Kimdir? Dönüşümsel Felsefeye Giriş

  Yeni bir filozof türü ortaya çıkıyor: Bu filozofları tehlike içeren bir isimle vaftiz etmeyi göze alıyorum. Sezdiğim ve onlar da kendilerini sezmeme izin verdikleri...

Zihni aşındırma, felsefî suskunluk

“XI. ÖNERME İnsan zihnini fiili olarak kuran ilk öğe, fiilen varolan tekil bir şeyin fikrinden başkası değildir” (Spinoza, 2016, s. 122). Spinoza perspektifinde zihnin salt ve...

2500 yaşında bir bilge: Sun Tzu

Sun Tzu… Çin topraklarında doğup büyüyen filozof, bilge ve asker. Ustaların güneşi, büyük bilge Sun Tzu artık 2500 yaşında. Yüzyıllardır benimsenen felsefesini yansıttığı eserleri...

Anlam İnşacıları Olmak: Sartre ve Varoluşsal Özgürlük

Stevens uşakların başıdır. Yaşamı boyunca çalıştığı Darlington Malikanesinde, baş uşaklığın gerektirdiği tüm hoşgörü ve ağırbaşlılığı sergiler. Stevens’ın kendi kişiliği bu ağırbaşlı duruşa sırtını dayar....

Stoacı epistemolojide “Phantasia” kavramı

“İnsan ömrü bir an sürer, özümüz artsız aralıksız bir akış, algımız belirsiz, tüm bedenimiz bozulmaya yazgılı, ruhumuz bir kargaşa, yazgımız öngörülmez, ünümüz güvenilmezdir. Tek...

Heraclitus, değişim ve akış

Antik dönem filozofu Ephesus’lu Heraclitus (MÖ 530-470), tarihteki en önemli düşünürlerden biridir. Heraclitus’un değişim ve akış üzerine olan görüşleri, önceli Parmenides’in (MÖ 5. yüzyıl)...

Cevabını Asla Bulamayacağımız 8 Felsefi Soru

Felsefe pozitif bilimin gidemediği ya da gitmeyeceği yerlere gider. Filozofların metafizikten ahlaka kadar her şey üzerine düşünme yetkisi vardır ve bu da varlığın bazı...

“İnsan nedir?” sorusu üzerine

Güncel olarak dünyada yedi milyar insan yaşamakta, yedi binden fazla dil konuşulmakta ve bütün bu insanlar dünyanın yedi farklı kıtasında yaşamaktadır. Elbette ki bu...

“Aslında hepimiz kötü, bencil ve iğrenciz”

İhtilaflı filozof Slavoj Žižek, kötü bir baba olmakla ilgili düşüncelerini, daha da agresif oluşunu, yazmanın hayatını nasıl kurtardığını anlatıyor. Aslında hepimiz kötü, bencil ve iğrenciz. İşkenceyi...